Domov

 
GOSTOP brošura
 
Program GOSTOP je zaključen. Rezultati programa so predstavljeni v brošuri. Program "Gradniki, orodja in sistemi za tovarne prihodnosti - GOSTOP" je bil financiran s strani Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in slovenske industrije. Je odličen primer dobre prakse povezovanja raziskovalno-razvojnih organizacij in industrije na tehnološki stopnji zrelosti TRL 3-6.

Z brošuro želimo rezultate predstaviti široki strokovni javnosti in s tem vzpodbuditi nadaljnje komercialne in raziskovalne povezave z vsemi akterji tako na domačem kot tudi na mednarodnem nivoju. S tem želimo zgodbo programa GOSTOP nadgraditi povsod tam kjer se izkazujejo priložnosti in potrebe po nadaljevanju ali vzpostavljanju novih povezav, aktivnosti in prepletanj tudi v prihodnje.