FOTONA, PROIZVODNJA OPTOELEKTRONSKIH NAPRAV D.O.O.

LPKF D.O.O.
21. 2. 2017

Opis organizacije: Začetki Fotone segajo v leto 1964, samo štiri leta po izumu laserja. Dobrih 50 let obstoja uvršča Fotono med svetovna podjetja z najdaljšo tradicijo na področju laserske optoelektronike.

Medtem ko je Fotona v začetnem obdobju delovala predvsem na področju vojaške optoelektronike, se je v zadnjih desetih letih preusmerila na področje zdravstvenih laserjev. Zdravstveni laserji predstavljajo strateški udarni program družbe in zajemajo laserje za zobozdravstvo in medicinske laserje (laserji za dermatologijo (estetiko), ginekologijo in kirurgijo).

Poleg medicine je Fotona v manjši meri še vedno aktivna na vojaškem programu (laserski daljinomeri ter senzorji laserskega sevanja). Povprečna struktura prodaje po programih v obdobju 2011-2015 je prikazana na Sliki 1.

 

Slika 1:  Povprečna struktura prodaje Fotone po programih v obdobju 2011-2015

Družba temelji svojo konkurenčno prednost na lastnem razvoju in lastni proizvodni tehnologiji. Fotona razvija in proizvaja izključno LASERSKE naprave z najvišjimi zmogljivostmi in največjo zanesljivostjo NA SVETU. To konkurenčno usmeritev sporoča družba kupcem, partnerjem in zaposlenim s sloganoma:

Fotona – Choose Perfection

Committed to Engineering the Highest Performance, Best Made Lasers in the World  

 

Organiziranost

Družba ima vzpostavljeno centralno organizacijo z enovitim razvojem, proizvodnjo in marketingom s prodajo.

Slika 2: Organiziranost Fotone (december 2015)

 

Tržno okolje

Geografsko je Fotona globalni tekmec, saj prodaja laserske sisteme v 60 držav po svetu. Družba je v letu 2015 prodala na domačem trgu za 1,1 odstotka celotne prodaje, med pomembnejšimi trgi pa so z 28,6 odstotnim tržnim deležem evropske države, 41,3 odstotni delež prodaje predstavljajo azijske države, 23,6 odstotkov prodaje pa Severna in Južna Amerika (Slika 3).

 

Slika 3: Geografska porazdelitev prodaje Fotone v l. 2015

Fotona prodaja vse svoje izdelke pod lastno blagovno znamko preko globalne mreže distributerjev, ki vključuje tudi sestrsko podjetje Fotona LLC v ZDA.