INEA D.O.O.

KOLEKTOR GROUP D.O.O.
21. 2. 2017
METRONIK
21. 2. 2017

VODENJE PROCESOV

Opis organizacije: INEA d.o.o je eno od vodilnih slovenskih podjetij na področju računalniškega vodenja proizvodnje. Podjetje INEA je ustanovil leta 1987 Institut Jožef Stefan v okviru projektov spodbujanja prenosa in uporabe raziskovalnih dosežkov na področjih vodenja internih energetskih sistemov in industrijskih procesov. V svoji skoraj 30-letni zgodovini je uspešno zaključilo več kot 1.000 projektov za industrijo. INEA zagotavlja »state-of-the-art« rešitve na področju računalniškega vodenja procesov s stalnimi izboljšavami in neposredno uporabo znanja – v povezavi z Institutom Jožef Stefan (IJS) in Fakulteto za elektrotehniko (FE). Ta povezava nam omogoča koordiniranje raziskovalne, razvojne, izobraževalne in proizvodne politike. Daje nam vertikalno izmenjavo znanja in sposobnost reševanja kompleksnih problemov, delo na skupnih projektih, usposabljanje in pretok kadrov, združevanje kapacitet in delo v mešanih timih na konkretnih projektih.

INEA ima organizirano lastno raziskovalno skupino. Raziskovalna skupina ima več kot 25-letne izkušnje na RR delu in je realizirala že večje število uspešnih razvojnih projektov, ki so bili financirani tudi iz evropskih skladov (5 OP, 6OP, 7OP, Horizont2020, strukturni skladi).