Kaj so tovarne prihodnosti?

Kaj so tovarne prihodnosti?

Glavna orodja, ki so potrebna za izvedbo tovarn prihodnosti, že obstajajo: napredni senzorji, krmilniki in tehnologije vodenja, tehnologije velikih podatkovnih zbirk, internet stvari, računalništvo v oblaku, napredne telekomunikacijske tehnologije ... Pametne tovarne bodo s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije generirale razvoj v dobavni verigi in na proizvodnih linijah, kar prinaša v industrijo veliko višjo raven tako avtomatizacije kot digitalizacije. Stroji bodo uporabljali samo-optimizacijo, samo-konfiguracijo in celo umetno inteligenco za izvedbo kompleksnih nalog, da bi dosegli vrhunsko stroškovno učinkovitost in boljšo kakovost blaga ali storitev. Vse to združuje koncept Industrije 4.0, ki predstavlja novo industrijsko revolucijo. Združuje naslednje scenarije:
 • Interoperabilnost:
  Sposobnost strojev, naprav, senzorjev in ljudi za povezovanje in medsebojno komuniciranje preko interneta stvari (IS) ali interneta ljudi (IOP). Z dodajanjem interneta stvari bomo v veliki meri dosegli nadaljnje avtomatiziracije postopkov
 • Preglednost informacij:
  Sposobnost informacijskih sistemov ustvariti virtualno kopijo fizičnega sveta, kjer digitalni model tovarne obogatimo s senzorskimi podatki. To zahteva združevanje neobdelanih podatkov senzorjev v informacije v kontekstu višje vrednosti.
 • Tehnična pomoč:
  Sposobnost sistemov pomoči za podporo ljudem z združevanjem in vizualizacijo podatkov, da je mogoče razumljivo sprejemanje informiranih odločitev in reševanje perečih problemov na kratek rok. Sposobnost kibernetskih fizikalnih sistemov za fizično podporo ljudem pri izvajanju vrste opravil, ki so za ljudi neprijetna, enolična, preveč naporna ali nevarna.
 • Decentralizirane odločitve:
  Sposobnost kibernetskih fizikalnih sistemov za samostojno sprejemanje odločitev za samostojno opravljanje proizvodnih procesov in za njihovo samostojno upravljanje, kolikor je le mogoče. Samo v primeru izjem, motenj ali nasprotujočih si ciljev so naloge prenesene na višjo raven.
Cilj celotnega koncepta tovarn prihodnosti pa je tovarna na ključ oz. njeni pametni zaključeni podsistemi za globalni trg. Tovarna na ključ pomeni, da smo sposobni izdelati vse potrebno od same idejne zasnove do pričetka obratovanja neke tovarne, kar zajema ogromno vmesnih faz, kamor so vključena najrazličnejša znanja in veščine ne samo enega podjetja, temveč celotne verige. To niso samo zidovi, ampak je v to vključena tudi celotna tehnologija z elementi digitalizacije, inovativnimi proizvodnimi, procesnimi, organizacijskimi rešitvami agilne ali vitke proizvodnje, medsebojno povezane z najnovejšimi komunikacijskimi tehnologijami in z internetom stvari.