KOLEKTOR GROUP D.O.O.

RAZVOJNI CENTER ORODJARSTVA SLOVENIJE (TECOS)
21. 2. 2017
INEA D.O.O.
21. 2. 2017

 

RAZVOJNO RAZISKOVALNA SKUPINA KOLEKTOR GROUP

 

Opis organizacije: Skupina Kolektor povezuje skoraj 30 podjetij na globalnem trgu. S 3000 zaposlenimi je v letu 2014 ustvarila več kot 450 mio EUR prometa. Osnovni program skupine predstavljajo komponente in sistemi pretežno za avtomobilsko industrijo. Je največji svetovni proizvajalec komutatorjev. Inovativne tehnološke rešitve na segmentu komutatorjev za gorivne črpalke in na segmentu zaganjalnikov za start stop sisteme Kolektorju utrjujejo pozicijo tehnološkega vodje. Vrhunsko tehnološko znanje na komutatorjih je po letu 2000  Kolektor uspešno začel nadgrajevati na sorodnih programih in iz njega razvil zelo peter program Komponent in sistemov. Je drugi največji evropski proizvajalec drsnih obročev, je drugi največji evropski proizvajalec izdelkov iz plastomagnetov. Na nišnem področju manjših električnih vozil in navtike pa razvija inovativne rešitve električnih pogonskih sistemov.

Kolektor  je svoje kompetence zgradil na osnovi lastne strojegradnje ter uvajanja sodobnih ICT rešitev v proizvodnjo. Danes te rešitve trži tudi navzven in širi področja poslovanja avtomatizacije na vse vrste industrije in tudi javno infrastrukturo. Na področju transformatorjev ima Kolektor Etra že več kot 75 letno tradicijo. Specializirano je za transformatorje do 500 MVA. Koncern področje energetike dopolnjuje tudi z Inštitutom za turbine za male HE in modele, kjer je na osnovi lastnih merilnih rešitev v laboratoriju nudi z visokimi izkoristki.

Kolektor se zaveda pomena sprememb ob postopnem uvajanju načel in tehnologij Industrije 4.0. Zato si je v letu 2015 k svojim trem obstoječim poslovnim stebrom dodal četrti poslovni steber digitalizacija, ki ga bo postopno izgradil v naslednjih 10-ih letih. Kolektor se zaveda, za je potrebno pričeti za razvojem novih produktov, ki se s odpirajo s 4.industrijsko revolucijo.