Konzorcij

Institut "Jožef Stefan" (IJS)

Institut »Jožef Stefan« je največja javna raziskovalna organizacija v Sloveniji. Zaposluje blizu 1000 delavcev, od tega je slaba polovica doktorjev znanosti. Področja dela v grobem pokrivajo naslednje tematike: fiziko, kemijo, znanost o materialih, informacijsko-komunikacijske tehnologije, biokemijo in reaktorsko tehniko. V predlagani prijavi bo sodelovalo pet odsekov z IJS.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

FE je članica Univerze v Ljubljani. Univerza v Ljubljani (UL) se z več kot 40000 študenti, več kot 5600 zaposlenimi, 23 fakultetami ter tremi akademijami uvršča med velike univerze in je najstarejša univerza v Sloveniji. Fakulteta za elektrotehniko (FE) spada med večje in ustanovne članice univerze. Na FE študira več kot 1500 študentov. FE ima 118 pedagogov in 147 raziskovalcev, 9 kateder in 33 raziskovalnih laboratorijev.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Fakulteta za strojništvo (FS) je članica Univerze v Ljubljani (UL) in je največja nosilna pedagoška in raziskovalna ustanova z najvišjimi mednarodnimi standardi na področju strojništva v Sloveniji ter širši regiji centralne in jugovzhodne Evrope. Diploma, pridobljena na Fakulteti za strojništvo, je mednarodno akreditirana na evropski ravni (ASIIN, ENUA, EUR-ACE) in tako enakovredna ostalim diplomam v Evropi.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je vodilna visokošolska in raziskovalna institucija na področju računalniške in informacijske znanosti v Sloveniji. V raziskovalni program vstopa z Laboratorijem za umetne vizualne spoznavne sisteme.


UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (v nadaljevanju UM FERI) je danes mednarodno priznana, ambiciozna, raziskovalna tehniška fakulteta, ki uspešno prenaša vrhunska tehniška znanja v gospodarstvo. Je največja članica Univerze v Mariboru s približno 2000 študenti, 640 bruci in 289 zaposlenimi. Na fakulteti je do sedaj diplomiralo že več kot 8500 študentov, doktoriralo pa 281 doktorandov.

RAZVOJNI CENTER ORODJARSTVA SLOVENIJE (TECOS)

TECOS je sodoben tehnološki center, vpet v vse veje proizvodne industrije. Lahko rečemo da ne skrbi več le za nastanek najsodobnejših orodij, ampak tudi za njihovo najoptimalnejšo izrabo, skupaj z vsemi sistemi in materiali, ki kakorkoli pridejo v stik z orodjem. Specializirali smo se na področju oblikovanja, optimizacije in razvoja delov, procesov, materialov in celotnega proizvodnega sistema in njenih posameznih sklopov.

KOLEKTOR GROUP D.O.O. – RAZVOJNO RAZISKOVALNA SKUPINA KOLEKTOR GROUP

Skupina Kolektor povezuje skoraj 30 podjetij na globalnem trgu. S 3000 zaposlenimi je v letu 2014 ustvarila več kot 450 mio EUR prometa. Osnovni program skupine predstavljajo komponente in sistemi pretežno za avtomobilsko industrijo. Je največji svetovni proizvajalec komutatorjev.

INEA D.O.O. – VODENJE PROCESOV

INEA d.o.o je eno od vodilnih slovenskih podjetij na področju računalniškega vodenja proizvodnje. Podjetje INEA je ustanovil leta 1987 Institut Jožef Stefan v okviru projektov spodbujanja prenosa in uporabe raziskovalnih dosežkov na področjih vodenja internih energetskih sistemov in industrijskih procesov. V svoji skoraj 30-letni zgodovini je uspešno zaključilo več kot 1.000 projektov za industrijo.

METRONIK – METRONIK RAZVOJ in METRONIK TRAJNOSTNI RAZVOJ

Podjetje Metronik, ustanovljeno leta 1990, je vodilni sistemski integrator za industrijsko avtomatizacijo in proizvodno informacijske tehnologije v regiji na področju farmacevtske industrije. Podjetje v letu 2016 zaposluje 75 sodelavcev in ima pri ARRS registrirani dve raziskovalni skupini – »Metronik Razvoj« in »Metronik Trajnostni razvoj«.

HIDRIA ROTOMATIKA D.O.O. – RAZISKOVALNA ENOTA ROTOMATIKE

Hidria Rotomatika je bila kot del sistema TOZD Iskra ustanovljena leta 1971. Družba se je sprva specializirala za proizvodnjo motorjev za belo tehniko. O osamosvojitvi Slovenije se je podjetje izločilo iz sistema Iskra ter podalo na samostojno pot kot največja družba novo nastajajoče Korporacije Hidria.

YASKAWA Slovenija D.O.O. – APLIKATIVNI RAZVOJ

Podjetje Yaskawa Slovenija d.o.o. je sistemski dobavitelj robotike in avtomatizacije delovnih procesov v industriji. Izdeluje sistemske in specialne aplikacije z roboti Motoman japonskega podjetja Yaskawa. Smo podjetje, ki ima 25 let izkušenj delovanja na trgu Slovenije in držav bivše Jugoslavije s široko paleto implementiranih rešitev na različnih področjih avtomatizacije, kot so npr. varjenje, montaža, strega strojev, preoblikovanje izdelkov, odstranjevane in nanašanje materialov, pakiranje, t.i. pick&place operacije, paletiranje,…

PODKRIŽNIK, SPECIALNA STROJNA INDUSTRIJA D.O.O.

Razvojna strategija podjetja je raziskovanje novih možnih oblik pogonskih prenosov in optimizacija obstoječih, ker smo mnenja, da je bilo področje pogonov v zadnjih desetletjih postavljeno v ozadje, kar pa želimo spremeniti, saj se, globalno gledano, pogonski sklopi uporabljajo tako rekoč v vseh segmentih. Ustanovili smo tudi lastno razvojno raziskovalno skupino na ARRS.

NELA RAZVOJNI CENTER ZA ELEKTROINDUSTRIJO IN ELEKTRONIKO D.O.O. – NELA RAZVOJNI CENTER D.O.O.

Nela razvojni center d.o.o. je visokotehnološko razvojno podjetje, ki deluje na področju elektroindustrije in je rezultat sodelovanja vodilnih slovenskih podjetij, ki želijo s sinergijo projektov vzpostaviti pomembno razvojno središče na področju elektroindustrije in elektronike.

COSYLAB, LABORATORIJ ZA KONTROLNE SISTEME D.D.

Podjetje Cosylab d.d. je hitro rastoče visokotehnološko slovensko podjetje, ki je osredotočeno v razvoj naprednih tehnologij na področju krmiljenja visoko zahtevnih in visoko zmogljivih naprednih infrastruktur ter sodeluje v petih od šest največjih fizikalnih projektov človeštva. Podjetje izdeluje inovativne produkte in storitve, ki so namenjeni tehnološko najzahtevnejšim kupcem in trgom.

L-TEK ELEKTRONIKA D.O.O.

Podjetje L-TEK d.o.o. je srednje veliko podjetje, ki ima dolgoletno tradicijo s področja proizvodnje elektronskih komponent. S tem so pridobili specifična znanja, izkušnje, povpraševanja in povratne informacije uporabnikov, ki so omogočile lasten razvoj zahtevnih elektronskih vezij in njihovih komponent primernih tudi za najzahtevnejša področja uporabe.

ŠPICA INTERNATIONAL D.O.O.

Špica International je vodilni slovenski ponudnik opreme, sistemov in rešitev za upravljanje oskrbnih verig, za logistiko in avtomatsko identifikacijo. Kot pionirji na tem področju smo začeli ob koncu osemdesetih, danes pa razpolagamo z dolgoletnimi izkušnjami, bogatim znanjem ter široko bazo instalacij.

OPTOTEK D.O.O. – RAZISKOVALNA SKUPINA ZA LASERSKE TEHNOLOGIJE IN MEDICINSKE APLIKACIJE

Podjetje Optotek d.o.o. je specializirano za razvoj inovativnih optičnih in laserskih tehnologij v oftalmologiji. Raziskovalno razvojne kompetence podjetja segajo na področje laserske fizike, elektronike, optike, mehanike in programske opreme. S širokim znanjem s področja medicinskih naprav ter aktivnim sodelovanjem s predstavniki medicinske stroke podjetje razvija nove proizvode, ki jih trži na globalnem tržišču.

LPKF D.O.O. – LPKF-SKUPINA ZA RAZVOJ IN RAZISKAVE LASERJEV TER LASERSKIH NAPRAV IN TEHNOLOGIJ

V podjetju LPKF se od ustanovitve leta 1994 ukvarjamo z razvojem, proizvodnjo in trženjem opreme za hitro izdelovanje prototipov ali maloserijsko proizvodnjo elektronskih vezij in smo trenutno največji svetovni proizvajalec tovrstne opreme. Z leti smo se razvili tudi v glavni laserski razvojni laboratorij mednarodnega koncerna LPKF.

FOTONA, PROIZVODNJA OPTOELEKTRONSKIH NAPRAV D.O.O.

Začetki Fotone segajo v leto 1964, samo štiri leta po izumu laserja. Dobrih 50 let obstoja uvršča Fotono med svetovna podjetja z najdaljšo tradicijo na področju laserske optoelektronike. Medtem ko je Fotona v začetnem obdobju delovala predvsem na področju vojaške optoelektronike, se je v zadnjih desetih letih preusmerila na področje zdravstvenih laserjev.