Mednarodni inovativni potencial

1. Na področju vodenja proizvodnje si obetamo vrsto inovativnih pristopov:

  • vodilna tehnologija zagotavljanja skoraj 100% brezhibnih izdelkov v proizvodnji elektromotorjev z elektronsko komutacijo, ki jo odlikujejo izvirni diagnostični algoritmi, ki so sposobni delovanja v nestacionarnih razmerah, kar pomeni da do diagnostičnega rezultata lahko pridemo že tekom kratkega tekalnega (run-in) preizkusa; posledica tega so radikalno krajši za testni cikel (in s tem proizvodni cikel), kar poceni izvedbo testne naprave; primerljive komercialno dostopne naprave ne obstajajo na trgu.
  • RTU enote se že sedaj prodajajo preko globalno razvejane prodajne mreže korporacije Mitsubishi Electric, pričakujemo enako uspešno prodajo teh enot nove generacije;
  • Voice&Vision moduli bodo omogočali tesno povezavo operaterja in računalnika. V prihodnje bodo omogočali rešitve in aplikacije tudi v drugih segmentih, kjer bo potrebno sodelovanje izvajalca in strokovnjaka, npr. pri vzdrževanju, tehnologije adaptivnega vodenja proizvodnje, avtonomnega samo-nadzora, avtomatske kontrole kakovosti končnih izdelkov. Bodo osrednje komponente demonstracijskega prototipa nove generacije industrijskih linij v Kolektorju, ki ima ambicijo postati globalni dobavitelj “pametnih proizvodnih linij na ključ” do leta 2030.

2. Pametna orodja imajo zelo velik mednarodni potencial, saj predstavljajo eno izmed ključnih gradnikov vsake sodobne proizvodne linije in so v skladu s principi 4. industrijske revolucije, kot tudi slovenske strategije pametne specializacije. Trenutno po svetu obstaja več zunanjih modularnih enot v obliki strojno-programske opreme, ki služijo za spremljanje dogajanja proizvodnih procesov (na relaciji stroj-orodje), kot npr. MPX, Kistler CoMo, Varimos ipd., kateri niso univerzalni tj. lahko prenosljivi na druge proizvodne linije, ampak so namenjeni samo npr. industriji predelave plastičnih materialov. Povečini so tudi zelo dragi in predstavljajo od 20% do 50% nabavne cene stroja, kar je velika finančna ovira za številna evropska proizvodna podjetja, ki bi želela implementirati inteligentno rešitev in digitalizirati obstoječo proizvodno linijo ali zagotoviti popolno sledljivost proizvodnje svojih produktov na različnih proizvodnih linijah.

V nekoliko manjšem obsegu so inovacije na področju razvoja inteligentnih orodij in strojev zastopane v Evropi in sicer predvsem v Nemčiji, kjer je trenutno močno aktualna tematika Industrije 4.0. V Nemčiji trenutno poteka obsežen razvoj s strani številnih večjih proizvodno orientiranih podjetij iz različnih tehnoloških področij, kot npr. Festo, Siemens, Schneider, Arburg, KraussMaffei, Audi, VW ipd., kateri znaten del dobička vlagajo v razvoj različnih rešitev za izboljšanje obstoječih ter izdelavo povsem novih inovativnih proizvodnih linij, ki so popolnoma digitalizirane in integrirane v poslovno-informacijski sistem podjetja.

3. Na področju robotike so sodelujoče skupine že vpete v mednarodne raziskovalne in poslovne procese. Na primer, partner IJS že koordinira projekt ReconCell v programu EU Tovarne prihodnosti (Factories of the Future). Predvideni rezultati na področju robotike so novost v svetovnem merilu in bodo sodelujočim raziskovalnim organizacijam omogočili razširitev njihove dejavnosti v evropskih raziskovalnih projektih in povečali možnosti za pridobivanje novih mednarodnih industrijskih projektov. Na ta način se bomo lažje vključili v raziskave na področju robotike, ki jih v Sloveniji še ne opravljamo. Na poslovnem področju bo partner Kolektor d.o.o. razvil nov sistem , ki bo zagotavljal izboljšave pri poslovanju in produktivnosti ter zmanjšanje stroškov zaradi prehoda PPS na novo naročilo (povezano z dodatnimi viri, tveganji, strateškim načrtovanjem). Pri tem bo ključen pristop z vidika sistemskega načrtovanja s samo-prilagoditvenimi mehanizmi z definirano vlogo. Inovativne izboljšave in prilagoditve pa ne bodo uvedene le na ravni procesov in sistemov, temveč tudi na ravni opreme in oblikovanja izdelkov. Predlagani inovativni sistem virtualne tovarne bo primeren za trženje na globalni ravni, saj podobnega produkta oz. celovite storitve trenutno na globalnem trgu še ni.

4. Nove tehnologije na področju fotonike sledijo slovenski tradiciji in pozicionirajo ključne igralce v sam svetovni vrh pri razvoju novih laserskih sistemov kot tudi specialnih detekcijskih in kontrolno-krmilnih sistemov za inteligentno vodenje obdelovalnih ali terapevtskih naprav. Ti igralci že zdaj igrajo ključno vlogo v Evropski fotonski platformi Photonics 21 (Photonics21 Multiannual Roadmap), njihovi proizvodi se prodajajo pod lastnimi blagovnimi znamkami (LPKF / Fotona /Optotek), poleg tega pa še pod blagovnimi znamkami ali prek mrež svojih večjih lastnikov (LPKF Laser & Electronics AG, Fotona in Canon). Razvite tehnologije za prototipiranje z laserskim transfernim tiskanjem, novega inteligentnega laserskega sistema za daljinsko obdelavo nehomogenih organskih površin (ILOOP) ter nove generacije pametnih oftalmoloških produktov s tehnologijo »Safety inside« bodo predstavljale v svetovnem merilu nove inovativne rešitve z velikim inovativnim in tržnim potencialom. Po patentnih poizvedbah in analizah produktov, predstavljenih na ključnih sejmih na teh področjih, so ključne konkurenčne prednosti sposobnost razvoja specialnih laserskih izvorov in sposobnost hitrega prenosa znanja iz JRO v podjetja, ki bodo pomembno prispevala k uporabi različnih detekcijskih shem za pametne navigacijo na osnovi analize svetlobe.

Po pregledu patentov vidimo, da je številne aktualne inovativne rešitve možno zaslediti na Kitajskem, kjer je trenutno aktualen cilj bistveno modernizirati oz. digitalizirati povečini zastarele proizvodne linije (npr. patenti CN 204138999 U, CN 104648218 A, CN 204712344 U, CN 104339565 A, CN 104339580 A).

Inovacije v Evropi so predvsem v Nemčiji, kjer je trenutno močno aktualna tematika Industrije 4.0. V Nemčiji trenutno poteka obsežen razvoj s strani številnih večjih proizvodno orientiranih podjetij iz različnih tehnoloških področij, kot npr. Festo, Siemens, Schneider, Arburg, KraussMaffei, Audi, VW ipd., kateri znaten del dobička vlagajo v razvoj različnih rešitev za izboljšanje obstoječih ter izdelavo povsem novih inovativnih proizvodnih linij, ki so popolnoma digitalizirane in integrirane v poslovno-informacijski sistem podjetja (npr. EP 0990966 B1, US 9110460 B2, US 7551084 B2, US 8214068 B2, US 7813822 B1, US 7168548 B2, US 8532805 B2, US 7605812 B2).

V manjšem obsegu so inovacije prisotne v Severni Ameriki, kjer inovativne rešitve zaščitijo večinoma samo proizvajalci strojev v skladu s svojimi strateškimi usmeritvami (npr. US 7882438 B2, US 20130171290 A1, US 8165714 B2, US 20040121034 A1, US 20050053684 A1, US 6868305 B2, US 8425216 B2, US 7165958 B2, CA 2917473 A1, CA 2899526 A1).