METRONIK

INEA D.O.O.
21. 2. 2017
HIDRIA ROTOMATIKA D.O.O.
21. 2. 2017

METRONIK RAZVOJ in METRONIK TRAJNOSTNI RAZVOJ

Opis organizacije: Podjetje Metronik, ustanovljeno leta 1990, je vodilni sistemski integrator za industrijsko avtomatizacijo in proizvodno informacijske tehnologije v regiji na področju farmacevtske industrije. Podjetje v letu 2016 zaposluje 75 sodelavcev in ima pri ARRS registrirani dve raziskovalni skupini – »Metronik Razvoj« in »Metronik Trajnostni razvoj«. Leta 2000 ustanovljeno skupino »Metronik Razvoj«, ki je uspešno zaključila preko 60 razvojno raziskovalnih projektov sestavlja 10 izkušenih projektnih vodij, od katerih imata dva opravljen certifikat iz vodenja IT projektov v farmacevtskem okolju (CompTIA certified) ter 20 raziskovalcev. Leta 2014 je podjetje ustanovilo multidisciplinarno raziskovalno skupino »Metronik Trajnostni razvoj«, katero poleg dveh projektnih vodij sestavlja še 5 raziskovalcev.

Podjetje ima znanje in izkušnje na področju avtomatizacije, računalniškega vodenja in nadzora infrastrukturnih objektov, avtomatizacije in računalniškega vodenja proizvodnih procesov ter avtomatizacije in računalniškega nadzora ogrevanja, prezračevanja in hlajenja v industriji in zgradbah. Metronik pokriva širok spekter znanja in izkušenj s področja informacijskih tehnologij in sistemov, ki omogočajo boljšo izkoriščenost in razpoložljivost opreme, učinkovito vodenje in obvaldovanje proizvodnih in energetskih procesov ter boljši nadzor nad proizvodnjo in podpornimi procesi. Razvojna ekipa Metronika ima poleg tega še izkušnje z obvladovanjem procesnih podatkov, obvladovanjem procesov v kompleksni proizvodnji ter nadzorovanjem nad delovanjem distribucijskih omrežij z enega mesta.

Metronik ima visoko razvite kompetence na področju priprave in vodenja večjih razvojno-raziskovalnih projektov (Eureka, Eurostars, SI-AT), kot parter pa je sodeloval tudi v večjih konzorcijh v okviru mednarodnih in nacionalnih programov (Kompetenčni centri, Razvojni centri, Knowledge Alliances). Metronik je leta 2014, kot vodilni industrijski partner v Zavezništvu znanja za celovito energetsko obnovo javnih stavb, prejel prvo nagrado na natečaj Umanotere – Partnerstva  za zelena delovna mesta.