Namen

Namen programa GOSTOP je zbrati slovenska raziskovalna in inovacijska znanja ter izkušnje iz industrijske in akademske sfere, da bi uvrstili Slovenijo med ugledne evropske ponudnike izdelkov, tehnologij in storitev za tovarne prihodnosti. Kritično maso znanj in izkušenj smo iskali predvsem na tehnoloških področjih, ki imajo v Sloveniji že danes določene komparativne prednosti in imajo realne možnosti za večjo uveljavitev slovenskega znanja tudi v svetu. To so predvsem tehnologije vodenja sistemov (avtomatizacija, informatizacija in kibernetizacija), robotika, orodjarstvo in fotonika.

V program vključena inženirska podjetja, ki delujejo na področju tehnologije vodenja, imajo že več let izrazito višjo BDV od povprečja v Sloveniji, povečujejo prodajo, večino prihodka ustvarijo v tujini in so tudi razvojno naravnana.

Po številu orodjarjev na milijon prebivalcev je Slovenija druga na svetu, takoj za Japonsko, in po vrhunskosti storitev v Evropi takoj za Portugalsko, kar vse kaže na velik razvojni potencial.

Na področju fotonike je Slovenija država z največjim številom diodno črpanih trdnih medicinskih laserjev na svetu na prebivalca, na tem področju pa se je razvil tudi niz malih in srednjih visoko specializiranih podjetij in mnoga med njimi so danes v svetovnem vrhu na svojem področju delovanja.

Tudi na področju proizvodnje strojev in naprav, vključno s stroji za posebne namene, ima Slovenija razkrite primerjalne prednosti tako v segmentu vmesnih kot končnih produktov (glej Burger, Kotnik, 2014).