O programu

Naslov in akronim Programa:
Gradniki, orodja in sistemi za tovarne prihodnosti – GOSTOP

Koordinator Programa:
Institut "Jožef Stefan"

Prednostno področje Pametne specializacije:
Tovarne prihodnosti

Vrednost Programa:
9.397.732,50 EUR

Naložbo sofinancira Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Trajanje Programa:
1. 11. 2016 – 30. 4. 2020
Poster o Programu