OPTOTEK D.O.O.

ŠPICA INTERNATIONAL D.O.O.
21. 2. 2017
LPKF D.O.O.
21. 2. 2017

RAZISKOVALNA SKUPINA ZA LASERSKE TEHNOLOGIJE IN MEDICINSKE APLIKACIJE

Opis organizacije: Podjetje Optotek d.o.o. je specializirano za razvoj inovativnih optičnih in laserskih tehnologij v oftalmologiji. Raziskovalno razvojne kompetence podjetja segajo na področje laserske fizike, elektronike, optike, mehanike in programske opreme. S širokim znanjem s področja medicinskih naprav ter aktivnim sodelovanjem s predstavniki medicinske stroke podjetje razvija nove proizvode, ki jih trži na globalnem tržišču. Trenutni svetovni tržni delež podjetja Optotek na področju terapevtskih naprav za zdravljenje bolezenskih stanj prednjega očesnega segmenta je 10% (kar vključuje tako lastno blagovno znamko kot tudi OEM laserske produkte). S pomočjo vpeljave novih tehnologij in začrtane vizije razvoja nove družine produktov, ki je trenutno v razvojni fazi, Optotek do leta 2020 planira povečanje tržnega deleža na 15%. S plasiranjem nove družine produktov »safety inside«, ki je predmet te vloge, namerava podjetje do leta 2023 doseči 20% tržni globalni delež na področju zdravljenja bolezni sprednjega očesnega segmenta, hkrati pa lansirati pametne diagnostično terapevtske naprave za zdravljenje zadnjega očesnega segmenta, ki ga trenutno še ne obvladuje. Slednje bo osnova za dodatno povečanje prodajnega potenciala v naslednjem deset letnem obdobju.  

V zadnjem pet letnem obdobju je podjetje Optotek d.o.o. močno razširilo sodelovanje z raziskovalno sfero, sprva v okviru Kompetenčnega centra (KC-BME) s ključnim partnerjem Univerzitetnim kliničnim centrom oziroma z Očesno kliniko Ljubljana in kasneje še v okviru razpisa Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih, kar je omogočilo vzpostavitev širšega raziskovalno razvojnega partnerstva (Fakulteta za strojništvo, Fakultete za matematiko in fiziko ter Inštitut Jožef Stefan). Na tej osnovi bo podjetje v letu 2016 na globalni trg lansiralo napravo za selektivno lasersko trabekuloplastiko, ki bo predstavljala prvo terapevtsko laserskonapravo osnovano na tehnologiji diodnega črpanja za zdravljenje bolezni prednjega očesnega segmenta. S tem bo podjetje izvedlo prvi korak v smeridefiniranja novih usmeritev na globalnem trgu oftalmoloških laserskih naprav. Z nadaljnjim povečanjem raziskovalno razvojnih aktivnosti in povezovanjem v okviru konzorcija pametnih tovarn želi podjetje v povezavi s preostalimi deležniki vzpostaviti kritično maso raziskovalnih centrov, ki bodo še dodatno okrepili slovensko Fotoniko in celoten konzorcij pametnih tovarn. Poleg razvoja pametnih diagnostično terapevtskih sistemov , ki temeljijo  na najnaprednejših laserskih izvorih, ki so plod lastnega znanja, je cilj podjetja tudi avtomatizacija proizvodnje novo razvitih produktov za dvig dodane vrednosti na zaposlenega ter posledične možnosti povečanja vlaganj v razvoj in raziskave.

V okviru razvoja družine izdelkov »safety inside« je ključnega pomena sodelovanje z razsikovalno sfero, ki bo prednostno izvajala raziskovalne aktivnosti s področja pametnih detekcijskih sistemov osnovanih na interakciji laserske svetlobe s tkivi (Laboratorij za biofiziko iz inštituta Jozef Stefan) ter s Fakulteto za strojništvo. Prednostna naloga slednje bo razvoj naprednih laserskih izvorov. Na osnovi infrastrukture, ki je na voljo pri raziskovalnih partnerjih in infrasktrukture podjetja Optotek, ki omogoča razvoj terapevtskih sistemov skladnih z zahtevami za medicinske naprave, je dolgoročni cilj podjetja postati eden izmed dveh vodilnih globalnih proizvajalcev oftalmoloških terapevtskih sistemov.