Področja

Pri razvoju programa GOSTOP smo poleg slovenske strategije pametne specializacije upoštevali predvsem evropske smernice na področju tovarn prihodnosti (EFFRA, 2013) in več drugih dokumentov, ki opredeljujejo koncept pametnih tovarn (Industrie 4.0, 2013; SMLC, 2011).