Orodjarstvo

Orodja in izdelovalne naprave so v verigi vrednosti tisti ključni člen, ki mora slediti strategijam delovanja pametnih tovarn in strojev ter se morajo prilagajati potrebam po predelavi naprednih okolju prijaznih materialih, ki se uporabljajo za izdelavo kompleksnih več funkcionalnih izdelkov (Mandenius et. al., 2011; Magnani et. al., 2010; Neugebauer et. al., 2007; Neugebauer et. al., 2011; Breaz et. al., 2008). Brez naprednih pametnih industrijskih orodij, ki postajajo kompleksni mehatronski sistemi z naprednimi funkcijami spremljanja procesnih parametrov, regulacije delovanja  in komunikacije s stroji in drugimi zunanjimi napravami, pametni stroji in pametne avtomatizirane tovarne niti ne morajo priti povsem do izraza (Maj et. al., 2006; Brett et. al., 2000; Chen et. al., 2006; Bin et. al., 2013; Stocker et. al., 2014). V preteklosti so bila orodja kompleksni sistemi, ki pa so v večini primerov po montaži na predelovalni stroj (stroj za brizganje polimerov, livarski stroj, obrezna preša…) delovala samostojno, ne da bi uporabnik spremljal trenutne parametre delovanja ter stanje orodja v realnem času. Vse to je vodilo do večjega izmeta izdelkov, slabši kakovosti izdelkov ter večjim stroškom izdelave.

Napredek in obseg ambicioznosti: Orodja se bodo spremenila iz pasivnega elementa v aktivno  omrežen element z lastno umetno inteligenco, ki je popolnoma integriran v informacijski ekosistem podjetja (Industrial Internet of Things – IIoT). Takšno inteligentno orodje bo samo-nadzorovano, samo-učeče in adaptivno glede na spremembe v procesu in s tem sposobno avto-korekcije.