RAZVOJNI CENTER ORODJARSTVA SLOVENIJE (TECOS)

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
21. 2. 2017
KOLEKTOR GROUP D.O.O.
21. 2. 2017

RAZISKOVALNA SKUPINA ZA ORODJARSTVO

Opis organizacije: TECOS je sodoben tehnološki center, vpet v vse veje proizvodne industrije. Lahko rečemo da ne skrbi več le za nastanek najsodobnejših orodij, ampak tudi za njihovo najoptimalnejšo izrabo, skupaj z vsemi sistemi in materiali, ki kakorkoli pridejo v stik z orodjem. Specializirali smo se na področju oblikovanja, optimizacije in razvoja delov, procesov, materialov in celotnega proizvodnega sistema in njenih posameznih sklopov.

Podjetjem iz različnih panog ponujamo integrirane rešitve – gre za projekte na ključ pri razvoju izdelkov, kar zajema dizajniranje izdelka na podlagi ideje, napredne računalniško podprte analize, izdelavo prototipov in namestitev proizvodnih procesov za serijsko proizvodnjo na kraju samem.

Obseg storitev:

 • Raziskave in razvoj
  izvajanje dejavnosti raziskav in razvoja z namenom ustvarjanja in pridobivanja novega tehnološkega znanja
  prenos tehnološkega znanja v industrijo
 • Tehnološke storitve za industrijo
  Razvoj novih izdelkov
  Optimizacija proizvodnih procesov
  Napredne računalniško podprte analize
  Industrijsko svetovanje
 • Laboratorijska testiranja
  Priprava vzorcev za preizkus mehanske analize (natezni in upogibni preizkus, preizkus žilavosti, sposobnost tečenja materiala)
  Določitev skrčkov
  Kalibriramo simulacije
 • Prototipi in male serije brizganih izdelkov
  Prototipi iz pravih materialov
  Prototipne serije in preizkusne serije izdelkov
  Razvoj in namestitev proizvodnih procesov za masovno proizvodnjo na kraju samem
  Brizganje 2k in mikro izdelkov iz plastičnih mas
  Praškasto brizganje in brizganje izdelkov s kovino
  Brizganje izdelkov iz tekoče silikonske gume(LSR), tudi v 2k izvedbi v kombinaciji s termoplasti