UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

INSTITUT »JOŽEF STEFAN«
26. 1. 2017
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
21. 2. 2017

Opis organizacije: FE je članica Univerze v Ljubljani. Univerza v Ljubljani (UL) se z več kot 40000 študenti, več kot 5600 zaposlenimi, 23 fakultetami ter tremi akademijami uvršča med velike univerze in je najstarejša univerza v Sloveniji. Fakulteta za elektrotehniko (FE) spada med večje in ustanovne članice univerze. Na FE študira več kot 1500 študentov. FE ima 118 pedagogov in 147 raziskovalcev, 9 kateder in 33 raziskovalnih laboratorijev.

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO – LABORATORIJ ZA ROBOTIKO (LR)

 

Opis organizacije: Univerza v Ljubljani (UL), Slovenija, je bila ustanovljena 1919. Trenutno je na UL vpisanih 50000 študentov, ki obiskujejo preko 300 različnih študijskih programov. Na UL je na 23 fakultetah in 3 akademijah zaposlenih okoli 6000 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, asistentov ter ostalega osebja. Na Fakulteti za elektrotehniko (FE) je aktivnih 34 raziskovalnih laboratorijev, ki skupaj zaposluje 126 učiteljev ter 174 raziskovalcev. Skupaj pokrivajo različna področja: energetiko, elektroniko, telekomunikacije, mehatroniko, biomedicino, avtomatiko in robotiko. Pri tem projektu bo sodeloval Laboratorij za robotiko (http://robo.fe.uni-lj.si).

Laboratorij za robotiko (LR) ima dolgoletne izkušnje na področju analize gibanja človeka in stroja kot tudi na področju vodenja. Raziskovalno je skupina uspešna na področju robotike, robotskih aplikacij., rehabilitacijske robotike ter uporabi robotov v kliničnem okolju.  Teoretično in praktično raziskovanje na področju rehabilitacije je usmerjeno v ocenjevanje gibanja zgornjih udov človeka, razvoj novih robotskih naprav za rehabilitacijo zgornjih udov ter vodenje rehabilitacijskih  naprav z  uporabo naprednih interaktivnih tehnologij. Na področju rehabilitacije spodnjih udov se LR ukvarja predvsem z raziskovanjem vstajanje ter hoje.

Kvaliteta raziskovanja v LR  se odraža preko števila objav v znanstvenih revijah z zunanjo recenzijo (več kot 80 člankov v zadnjih 5 letih), številu doktorskih disertacij (9 v zadnjih 5 letih, trenutno je na doktorski študij vpisanih 7 doktorskih študentov), številu magistrskih nalog (več kot 70 v zadnjih 5 letih). Rešitve, razvije v LR, so bile sprejete tako v kliničnem okolju kot tudi v industriji.

LR je mednarodno povezan s 14 univerzami znotraj držav EU, na Japonskem, Švici, Izraelu in Kitajski. Laboratorij je povezan tudi s priznanimi podjetji v Sloveniji kot tudi v tujini. Raziskovalni program “Analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju” je bil leta 2004 uvrščen med pet najbolje ocenjenih raziskovalnih programov v Sloveniji na podlagi ocenjevanja Agencije za raziskovanje Republike Slovenije (ARRS). Program je bil leta 2008 nagrajen s podaljšanjem za 6 let, leta 2015 pa je prejel izvrstno oceno 24,5 od 25. Člani laboratorija so bili v preteklih letih nagrajeni z različnimi domačimi in tujimi nagradami.

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO – LABORATORIJ ZA MODELIRANJE, SIMULACIJO IN VODENJELABORATORIJ (LMSV)

Opis organizacije: Raziskovalno delo na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za elektrotehniko poteka v okviru laboratorijev ter programskih in raziskovalnih skupin. Na Fakulteti deluje v okviru devetih kateder 33 raziskovalnih laboratorijev. Laboratoriji izvajajo programe in projekte iz razpisov ministrstev in agencij Republike Slovenije, sodelujejo s slovensko industrijo, industrijo drugih držav in so vključeni v projekte okvirnih programov ter drugih programov Evropske skupnosti. Raziskovalno delo je usmerjeno v teorijo in uporabo sodobnih metod računalniškega vodenja in nadzora in v modeliranje in simulacijo dinamičnih procesov. Poleg tradicionalnih pristopov skupina raziskuje tudi moderne napredne metode vodenje, od adaptivnih metod, prediktivnih in multivariabilnih metod. Veliko raziskovanja pa je skupina namenila tudi pristopom z AI: mehkemu vodenju, nevronskim mrežam in ekspertnim sistemom. Omenjene metode se lahko aplicirajo na različnih področjih , kjer se uporabljajo kompleksne sistemi vodenja, od klasičnih področij tehnike doi nterdisciplinarnih področij kemijskega inženirstva, inteligentnih stavb, biofarmacija in farmakogenomika in biomedicine.

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO – LABORATORIJ ZA STROJNI VID (LSV)

Opis organizacije: Laboratorij za strojni vid (FE LSV) opravlja izobraževalno, znanstveno raziskovalno in razvojno dejavnost na področju računalniškega vida, strojnega vida in vgrajenih sistemov. V okviru FE LSV trenutno delujejo redni profesor, izredni profesor, docent, asistent z doktoratom in tehnični sodelavec.  Z laboratorijem sodelujejo podiplomski in dodiplomski študenti in zunanji sodelavci. FE LSV trenutno sodeluje v dveh nacionalnih raziskovalnih programih, tehnološkem razvojnem evropskem projektu ter projektih za slovensko industrijo. Glavna težišča raziskav so aplikacije strojnega vida v industriji, porazdeljeni in vgrajeni senzorski sistemi, videonadzorni sistemi, mobilni robotski sistemi ter aplikacije računalniškega vida v športu.