UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
21. 2. 2017
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
21. 2. 2017

LABORATORIJ ZA UMETNE VIZUALNE SPOZNAVNE SISTEME LUVSS

Opis organizacije: Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je vodilna visokošolska in raziskovalna institucija na področju računalniške in informacijske znanosti v Sloveniji. V raziskovalni program vstopa z Laboratorijem za umetne vizualne spoznavne sisteme. Glavna dejavnost laboratorija je izvajanje temeljnih in aplikativnih raziskav na področju inteligentnih sistemov, ki med ostalimi senzorji prvenstveno uporabljajo vid za zaznavanje okolja in interakcijo z njim. Člani laboratorija imajo bogate izkušnje z vizualnim sledenjem predmetom, z detekcijo in kategorizacijo predmetov, z inkrementalnim učenjem na osnovi vizualne informacije, s sistemi za interakcijo med človekom in strojem ter z razvojem rešitev računalniškega vida apliciranih na pametnih mobilnih napravah. Te izkušnje so pridobili v sodelovanju z mnogimi raziskovalnimi partnerji iz Evrope in ZDA v okviru dela na evropskih, nacionalnih ter industrijskih projektih, na katerih so naslavljali omenjene raziskovalne probleme.