UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
21. 2. 2017
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
21. 2. 2017

Fakulteta za strojništvo (FS) je članica Univerze v Ljubljani (UL) in je največja nosilna pedagoška in raziskovalna ustanova z najvišjimi mednarodnimi standardi na področju strojništva v Sloveniji ter širši regiji centralne in jugovzhodne Evrope. Diploma, pridobljena na Fakulteti za strojništvo, je mednarodno akreditirana na evropski ravni (ASIIN, ENUA, EUR-ACE) in tako enakovredna ostalim diplomam v Evropi. Laboratorij LASIM deluje v sklopu UL FS in bo v programu zadolžen za razvoj modela digitalne tovarne in Platforme virtualne tovarne, vizualizacijo v povezavi z IoT in integracijo. Laboratorij LASIM deluje raziskovalno že več kot 20 let na področju simulacije diskretnih dogodkov, digitalne tovarne in v zadnjem času Industrije 4.0. Na tem področju je izvedel tudi številne raziskovalne in R&R projekte ter objavil številne objave. Za to nalogo ima usposobljene in izkušene kadre.

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO – LABORATORIJ ZA TEHNIČNO KIBERNETIKO, OBDELOVALNE SISTEME IN RAČUNALNIŠKO TEHNOLOGIJO (FS LAKOS)

Opis organizacije: Fakulteta za strojništvo (FS) Univerze v Ljubljani izvaja pedagoško, znanstveno raziskovalno in strokovno dejavnost na vseh področjih strojništva že več kot 60 let. Na fakulteto je vpisanih več kot 2.000 študentov, dejavnosti pa  izvaja 328 zaposlenih. Dejavnosti so organizirane v okviru 17 pedagoško raziskovalnih enot – kateder – in 34 laboratorijev.

Raziskovalna skupina UL FS LAKOS – Laboratorij za tehnično kibernetiko, obdelovalne sisteme in računalniško tehnologijo izvaja raziskave, razvoj in izobraževanje na šestih medsebojno povezanih področjih: (1) proizvodna kibernetika: inženirstvo industrijskih sistemov in sistemov poslovanja; integracija in arhitekture podjetij in reinženiring poslovnih procesov; kompleksni sistemi, modeliranje in simulacija kompleksnih struktur; (2) proizvodni sistemi – načrtovanje, modeliranje, strukturiranje in operacije delovnih struktur; mrežni in distribuirani proizvodni sistemi; načrtovanje, vodenje, obvladovanje in kontrola kakovosti, sistemi kakovosti; (3) proizvodni informacijski sistemi: modeliranje informacijskih sistemov ter integrirane baze podatkov in znanja v proizvodnih sistemih, inženirska informatika, računalniško integrirani proizvodni sistemi, tehnologija znanja v proizvodnih sistemih, (4) mehatronika: načrtovanje in razvoj mehatronskih sistemov, avtomatizacija sistemov, krmiljenje tehničnih sistemov; (5) metode eksperimentiranja, razvoj in aplikacije merilnih in testirnih sistemov; in (6) uporaba inženirskih metod v medicini. Skupina je sodelovala na treh EU FP6, sedmih EUREKA, EraSME in Tempus mednarodnih projektih ter na več bilateralnih projektih z Nemčijo, Portugalsko, BiH in Južno Afriko. Skupina trži globalno dva lastna produkta (CNC obdelovalni stroj LAKOS 150 in 3D laserski merilnik oblik in dimenzij – referenčna lista obsega odjemalce iz Irske, Velike Britanije, Portugalske, Južne Afrike in Slovenije).  Skupina je razvila vrsto inovacij (o čemer pričajo številna priznanja za inovacije) in ima več izvedenih del v industriji.

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO – LABORATORIJ ZA OPTODINAMIKO IN LASERSKO TEHNIKO (KOLT1)

 

Opis organizacije: Fakulteta za strojništvo je članica Univerze v Ljubljani ter je pomembna izobraževalno-raziskovalna ustanova z najvišjimi mednarodnimi standardi na področju strojništva v Sloveniji ter širši regiji centralne in jugovzhodne Evrope. Znanstveno raziskovalna dejavnost Fakultete za strojništvo ohranja in krepi medsebojne povezave med izobraževalno sfero, znanstveno raziskovalnimi središči in gospodarstvom. Raziskovalci, vključno s pedagogi, se vključujejo v kar 15 programskih skupin.

Glavne naloge Fakultete za strojništvo so izobraževanje kakovostnega kadra in vodenje raziskovalne dejavnosti, ki sodi v svetovni vrh znanstvenega raziskovanja in s tem ustvarjanje inovacijskega potenciala za regijo in širše.

Razvejanost raziskovalne dejavnosti in vključenost raziskovalcev v mednarodno mrežo omogoča lažjo povezavo med akademskim znanjem in problemi iz prakse, ki jih rešujejo podjetja. Z močnimi ter sodobnimi laboratoriji sledi napredku in novim znanjem ter lahko nudi podporo industrijskim partnerjem. Prav tako predstavlja stično točko za podjetja s sorodnega področja, ki lahko v medsebojnem sodelovanju lažje razvijejo nove in napredne tehnologije, ter jih uporabijo v svojih specifičnih aplikacijah.

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO – LABORATORIJ ZA OPTODINAMIKO IN LASERSKO TEHNIKO (KOLT2)

Opis organizacije: Laboratorij za optodinamiko in lasersko tehniko s Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani (FS KOLT2) deluje na raziskovalnih, razvojnih in pedagoških področjih laserskih obdelovalnih procesov (označevanje in graviranje, vrtanje, ablacija, čiščenje, rezanje in varjenje, upogibanje in oblikovanje), laserskih medicinskih posegov, optodinamike (lasersko inducirano gibanje snovi), laserskih merilnih sistemov (laserska triangulacija, interferometrija, hitra fotografija, 3D metrologija, vlakenski senzorji, …) in opto-mehatronskih sistemov. Tesno sodeluje z organizacijami in podjetji (Yaskawa, Fotona, LPKF, Optotek, RLS, Danfoss, Ydria, Hidria, Cimos, …), ki so na omenjenih področjih med vodilnim v svetovnem merilu.

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO – LABORATORIJ ZA STREGO, MONTAŽO IN PNEVMATIKO

Opis organizacije: Fakulteta za strojništvo (FS) je članica Univerze v Ljubljani (UL) in je največja nosilna pedagoška in raziskovalna ustanova z najvišjimi mednarodnimi standardi na področju strojništva v Sloveniji ter širši regiji centralne in jugovzhodne Evrope. Diploma, pridobljena na Fakulteti za strojništvo, je mednarodno akreditirana na evropski ravni (ASIIN, ENUA, EUR-ACE) in tako enakovredna ostalim diplomam v Evropi. Laboratorij LASIM deluje v sklopu UL FS in bo v programu zadolžen za razvoj modela digitalne tovarne in Platforme virtualne tovarne, vizualizacijo v povezavi z IoT in integracijo. Laboratorij LASIM deluje raziskovalno že več kot 20 let na področju simulacije diskretnih dogodkov, digitalne tovarne in v zadnjem času Industrije 4.0. Na tem področju je izvedel tudi številne raziskovalne in R&R projekte ter objavil številne objave. Za to nalogo ima usposobljene in izkušene kadre.

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO – LABORATORIJ ZA DIGITALNE SISTEME IN ELEKTROTEHNIKO

Življenjepis ključnih raziskovalcev:

Prof. dr. Janez Diaci je redni profesor za področji Mehatronika in Laserska tehnika na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, vodja Laboratorija za digitalne sisteme in elektrotehniko (LDSE) ter predstojnik Katedre za kibernetiko, mehatroniko in proizvodno inženirstvo.

Raziskovalno deluje na področjih razvoja kompleksnih mehatronskih in optomehatronskih sistemov ter raziskav izdelovalnih sistemov in procesov s poudarkom na nadzoru, diagnostiki in vodenju.

 

Sposobnost za zagotavljanje lastnih virov financiranja: Sodelujoča raziskovalna skupina LDSE izkazuje uspešno razvojno-raziskovalno in aplikativno sodelovanje z gospodarstvom. Na letni ravni znaša v povprečju skupna vrednost izvedenih tržnih projektov do 1 FTE.