UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
21. 2. 2017
RAZVOJNI CENTER ORODJARSTVA SLOVENIJE (TECOS)
21. 2. 2017

INŠTITUT ZA AVTOMATIKO (FERI), Inštitut za avtomatiko – Laboratorij za procesno avtomatizacijo

Opis organizacije:

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (v nadaljevanju UM FERI) je danes mednarodno priznana, ambiciozna, raziskovalna tehniška fakulteta, ki uspešno prenaša vrhunska tehniška znanja v gospodarstvo. Je največja članica Univerze v Mariboru s približno 2000 študenti, 640 bruci in 289 zaposlenimi. Na fakulteti je do sedaj diplomiralo že več kot 8500 študentov, doktoriralo pa 281 doktorandov.

Inštitut za avtomatiko (0796-003) kot samostojna raziskovalno-izobraževalna enota FERI UM s svojim delovanjem pokriva celotno področje avtomatike v elektrotehniki. Osrednji poudarek je na raziskovalnem delu, ki je aplikativno usmerjeno in pokriva področja, ki so zanimiva za gospodarstvo. Inštitut za avtomatiko šteje 21 redno zaposlenih članov, med njimi je 6 visokošolskih učiteljev, 7 asistentov, 2 mlada raziskovalca in 4 tehnični sodelavci. Člani inštituta so organizirani v treh laboratorijih: Laboratorij za procesno avtomatizacijo, Laboratorij za obdelavo signalov in daljinska vodenja in Laboratorij za Elektro-optične in senzorske sisteme.

Izobraževanje na Inštitutu za avtomatiko poteka na področju avtomatizacije, ki zajema meritve, senzorje, daljinska vodenja, signalno procesiranje in teorije sistemov, regulacij, modeliranja, umetne inteligence, identifikacij, optoelektronike/fotonike, itd. Mnoga teh področij so izrazito interdisciplinarna in prekrivajoča. Inštitut izvaja pedagoško dela na programih Elektrotehnika, Mehatronika in Telekomunikacije.

Raziskovalno delo poteka na naslednjih področjih: meroslovje, senzorji in senzorski sistemi, posebej optični senzorji, sistemi daljinskega vodenja, daljinsko zaznavanje, opto-elektronski in fotonski sistemi, optična vlakna, regulacijska teorija, posebej robustne regulacije in vodenje ter umetno inteligenco.

Člani inštituta so avtorji ali soavtorji 15 ameriških patentov na področjih optičnih vlaken in optičnih senzorjev. Razvijamo algoritme, ki temeljijo na napredni obdelavi signalov za obdelavo satelitskih radarskih posnetkov, radarskih sistemov na tleh in sistemov strojnega vida. Uporabljamo tehnike nadzorovanega učenja s katerimi lahko analiziramo vsebino podatkov in iz njih izločamo koristne informacije. Prav tako se ukvarjamo s porazdeljenim daljinskim vodenjem. Razvijamo algoritme na osnovi teorije robustnega vodenja in mehke logike, ki jih prenašamo v procesno avtomatizacijo.

Inštitut za Avtomatiko aktivno sodeluje z domačimi in tujimi podjetji, med katerim najdemo npr. Hidria, Opatcore, Dravske elektrarne, FISO Technologies Kanada, Micronor Švica, TETOL Ljubljana, TECOS Celje, Margento Maribor, Seltron Maribor, JS energija Ljubljana. Inštitut za avtomatiko je član Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov (TM TVP). Inštitut za avtomatiko izvaja projekte Kompetenčnega centra Sodobne tehnologije vodenja (KCSTV).

Laboratorij za procesno avtomatizacijo

Laboratorij za procesno avtomatizacijo  je nosilec znanj na področju tehnologij daljinskega in porazdeljenega vodenja in pri uvajanju tehnologije odprte kode za potrebe daljinskega in porazdeljenega vodenja. Izvaja temeljne in aplikativne raziskave na področju modeliranja, identifikacije, detekcije, diagnostike, nadzora in vodenja tehniških sistemov. Z znanjem in izkušnjami sodelujemo na področju sodobnih regulacijski sistemov in inteligentnih metod vodenja s poudarkom na uporabi nevronskih mrež, evolucijskih algoritmih, soft-senzorjev in mehkih (fuzzy) sistemov.